Μάρτιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ian Hodder
Ο Ian Hodder εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, όπου και διετέλεσε καθηγητής από το 1977 έως το 1999. Από το 1999 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Stanford. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Stanford και διευθυντής προγράμματος αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφικών δραστηριοτήτων στο Τσατάλ Χουγιούκ στην Τουρκία. Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, τα βιβλία Symbols in Action (1982), The present Past (1982), Reading the Past (1986), The Domestication in Europe (1990), Theory and Practice in Archaeology (1992), The Archaeological Process (1999).
Σχετική Αρθρογραφία
Επιλογή Συγγραφέα