Νοέμβριος 2003
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ακούγοντας τα χρώματα, γευόμενοι τα σχήματα
Η συναισθησία είναι μια κατάσταση κατά την οποία φυσιολογικά κατά τα άλλα άτομα έχουν την εμπειρία της ανάμειξης δύο ή περισσότερων αισθήσεων.

Επί δεκαετίες, το φαινόμενο απορρίπτονταν είτε ως απάτη είτε ως προϊόν παιδικών αναμνήσεων, αλλά πρόσφατα αποδείχθηκε ότι έχει πραγματική βάση. Ίσως να συμβαίνει λόγω διασταυρούμενης ενεργοποίησης ανάμεσα σε εγκεφαλικές περιοχές που συνήθως είναι απομονωμένες.

Μελετώντας τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στο φαινόμενο της συναισθησίας, αρχίζουμε να κατανοούμε πώς επεξεργάζεται εν γένει ο εγκέφαλος τις αισθητικές πληροφορίες και πώς τις χρησιμοποιεί για να κάνει αφηρημένες συνδέσεις ανάμεσα σε φαινομενικά ασύνδετες εισροές πληροφορίας.