Ιανουάριος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ιοί που καταστρέφουν όγκους
Η ιοθεραπεία είναι μια νέα θεραπευτική τεχνική για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω της επιλεκτικής μόλυνσης και του «φόνου» των καρκινικών κυττάρων. Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες προσεγγίσεις για να κατευθύνουν τους ιούς ―ιδιαίτερα τους αδενοϊούς― προς τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας άθικτα τα φυσιολογικά.

Οι ιοί που χρησιμοποιούνται στην ιοθεραπεία μπορούν είτε να φονεύσουν τα καρκινικά κύτταρα αναγκάζοντάς τα να εκραγούν είτε να απελευθερώσουν γονίδια που καθιστούν τα κύτταρα πιο ευαίσθητα στις παραδοσιακές χημειοθεραπείες.

Οι ίδιοι τύποι ιών που χρησιμοποιούνται στην ιοθεραπεία μπορούν επίσης να ιχνηθετηθούν με φθορίζουσες ή ραδιενεργές ουσίες. Αφ’ ης στιγμής απελευθερωθούν στον οργανισμό, εισέρχονται στα καρκινικά κύτταρα. Στο μέλλον, οι γιατροί ενδέχεται να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνική απεικόνισης για να ανιχνεύσουν την παρουσία μικροσκοπικών όγκων.