Μάρτιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Γυναίκες και άνδρες στο Τσατάλ Χουγιούκ
Στον ηλικίας 9.000 χρόνων οικισμό του Τσατάλ Χουγιούκ, στην Τουρκία, ανακαλύφθηκε μια παράξενη πόλη με χιλιάδες συνεχόμενα σπίτια, χωρίς δρόμους.

Οι κάτοικοι εισέρχονταν στις κατοικίες τους, που ήταν στολισμένες με τοιχογραφίες και γλυπτά, από την οροφή μέσω μιας σκάλας.

Η ζωή των ανδρών και των γυναικών στην πόλη δεν φαίνεται να διέφερε πολύ. Το ένα φύλο πιθανόν ασκούσε μεγαλύτερη εξουσία σε ορισμένα πεδία από το άλλο ―οι άνδρες στο κυνήγι, οι γυναίκες στην καλλιέργεια των φυτών, επί παραδείγματι― σε διάφορες περιόδους της ιστορίας της πόλης, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι αμφότεροι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή.