Μάρτιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Υπάρχουν φυλές;
Τα προφανή γνωρίσματα στα οποία βασίζονται οι περισσότεροι ορισμοί των φυλών ―όπως το χρώμα του δέρματος και ο τύπος των μαλλιών― καθορίζονται από πολλά γονίδια. Όμως, τα υπόλοιπα γονίδια δύο ανθρώπων της ίδιας «φυλής» μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Αντίστροφα, δύο άνθρωποι από διαφορετικές «φυλές» μπορεί να μοιάζουν γενετικά μεταξύ τους περισσότερο απ’ ό,τι δύο άτομα της ίδιας φυλής.

Ανεξάρτητα από αυτά, οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γενετική για να ταξινομήσουν τους περισσότερους μεγάλους πληθυσμούς με βάση τη γεωγραφική περιοχή της καταγωγής τους. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε πληθυσμούς οι οποίοι έχουν προκύψει από πρόσφατες επιμιξίες με άλλες ομάδες.

Στην ιατρική, οι επιδράσεις των φυλετικών γενετικών διαφορών εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης.