Μάρτιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Ακίνητα κύτταρα
Η αναστολή της κυτταρικής κίνησης ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, όμως πρόσφατα οι βιολόγοι αποκάλυψαν τους γενετικούς μηχανισμούς που συντονίζουν ενεργά αυτή τη διαδικασία ―τουλάχιστον για ένα σκουλήκι του είδους Caenorhabditis elegans που αντιμετώπιζε έλλειψη οξυγόνου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται παρεμβολή RNA για να διακόψουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων γονιδίων. Όταν από τα έμβρυα του Caenorhabditis elegans έλειπε ένα λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου san-1 ή του mdf-2 (σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα, που μπορούν να διατηρήσουν την αναστολή για μέρες), οι πιθανότητες να πεθάνουν από έλλειψη οξυγόνου ήταν μεγαλύτερες. Αυτά τα γονίδια είναι σημαντικά για το συντονισμό των κινήσεων των κυτταρικών συστατικών κατά την κυτταρική διαίρεση. Σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, τα έμβρυα με ανενεργά τα γονίδια san-1 ή mdf-2 καθώς μεγάλωναν δεν κατόρθωναν να διατάξουν τα χρωμοσώματά τους σωστά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτά τα είδη των γονιδίων εμφανίζουν υψηλή συντηρητικότητα, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να ισχύει ένας κώδικας για την αναστολή της κυτταρικής κίνησης σε όλο το ζωικό βασίλειο. Πράγματι, τα ασπόνδυλα, τα ψάρια και τα θηλαστικά, για να αντεπεξέλθουν σε ακραίες καταστάσεις έλλειψης οξυγόνου, μπορούν κατά καιρούς να προκαλέσουν αναστολή της κυτταρικής κίνησης.