Ιούλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Μοριακά ηλεκτρονικά
H σύγχρονη επανάσταση της πληροφορικής τεχνολογίας βασίστηκε στις ιδιότητες των συμβατικών (ανόργανων) ημιαγωγών.

Ήδη εισερχόμαστε στην εποχή των μοριακών (οργανικών) ημιαγωγών, οι οποίοι συνδυάζουν καλές ημιαγώγιμες με μηχανικές ιδιότητες και επιτρέπουν εύκαμπτες και μικρού βάρους ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Οι μοριακοί ημιαγωγοί εκπέμπουν φως ή το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό ρεύμα, διακόπτουν, αποκαθιστούν ή ενισχύουν ηλεκτρικά σήματα, όπως αυτά που απαιτούνται για λογικές διεργασίες.

Η έντονη ερευνητική δραστηριότητα γύρω από το θέμα, τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας, δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση, αντίστοιχη εκείνης που ακολούθησε την ανακάλυψη των συμβατικών ημιαγωγών κατά τον προηγούμενο αιώνα.