Ιούλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Έξαλλες αντιδράσεις
Η οργή μπορεί να πυροδοτήσει την προκατάληψη. Ψυχολόγοι ζήτησαν από 87 εθελοντές να γράψουν λεπτομερώς συμβάντα από το παρελθόν τους για τα οποία ένιωθαν οργή, θλίψη ή τους άφηναν συναισθηματικά αδιάφορους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν μετά σε δύο ομάδες. Κατόπιν, τους προβλήθηκαν αστραπιαία λέξεις οι οποίες είχαν ληφθεί από τις εκθέσεις των εμπειριών τους, ακολουθούμενες από εικόνες ατόμων που συμμετείχαν και στις δύο ομάδες. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους εθελοντές να κατατάξουν γρήγορα ―θετικά ή αρνητικά― τους συναδέλφους συμμετέχοντες. Όταν ήταν οργισμένα, τα άτομα της μιας ομάδας χαρακτήριζαν αρνητικά τα μέλη της άλλης, ενώ χαρακτήριζαν θετικά τα μέλη της δικής τους ομάδας. Η λύπη και η συναισθηματική ουδετερότητα δεν πυροδότησε καμία προδιάθεση. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικά για επαγγέλματα που απαιτούν αστραπιαία λήψη αποφάσεων, όπως τα επαγγέλματα επιβολής του νόμου.