Μάϊος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Κάνοντας τις μνήμες να διαρκούν
Κάθε νευρικό κύτταρο με κάποιον τρόπο γνωρίζει ποιες μνήμες να διατηρήσει με τη μορφή μόνιμων συνδέσεων με άλλα κύτταρα και ποιες να αφήσει να σβήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος επιλέγει ποια νευρωνικά κυκλώματα θα διατηρήσει και ποια θα καταργήσει. Και οι δύο διεργασίες χρειάζονται την ενεργοποίηση γονιδίων στον κυτταρικό πυρήνα από ηλεκτροχημικά σήματα που δημιουργούνται μακριά στα όρια του νευρικού κυττάρου, καθώς και την απάντηση αυτών των γονιδίων προς τις ίδιες θέσεις. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες αποφάσεις στη ζωή μας, ένας νευρώνας επιλέγει να παγιώσει μια σύνδεση μόνο αφού έχει καταδειχθεί η σημασία της.