Ιούνιος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες
Ακολουθώντας την πορεία των υπόλοιπων επιστημών, η αρχαιολογία εφαρμόζει νέες τεχνολογίες στη χρονολόγηση των ευρημάτων, στη μελέτη των περιβαλλοντικών και κλιματολογικών συνθηκών κ.α. Μία από αυτές τις τεχνολογίες είναι η τηλεπισκόπηση των αρχαιολογικών θέσεων με γεωφυσικές και δορυφορικές φυσικές τεχνικές. Αν και έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια από την πρώτη εφαρμογή των γεωφυσικών τεχνικών στην αρχαιολογία, οι γεωφυσικές διασκοπήσεις και η δορυφορική τηλεπισκόπηση των αρχαιολογικών θέσεων συνεχίζουν να είναι από τους πλέον δραστήριους και καινοτόμους τομείς έρευνας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.