Ιούνιος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Δαμάζοντας το λύκο
Ο λύκος εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα εσφαλμένα παράγει αντισώματα εναντίον των ιστών του ίδιου του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των νεφρών, του δέρματος και του εγκεφάλου. Τα αίτια αυτής της επίθεσης είναι περίπλοκα, αλλά μια κεντρική συνιστώσα φαίνεται πως αποτελεί η μη φυσιολογική σηματοδότηση εντός και μεταξύ δύο τουλάχιστον τύπων κυττάρων του ανοσοποιητικού: τα Β λεμφοκύτταρα (παραγωγοί αντισωμάτων) και τα Τ λεμφοκύτταρα που βοηθούν στην ενεργοποίηση των Β κυττάρων. Αρκετά υπό μελέτη φάρμακα αποβλέπουν στην προστασία των ιστών με την επαναφορά της φυσιολογικής σηματοδότησης και την καταστολή της ανώμαλης παραγωγής αντισωμάτων.