Ιούνιος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Τι θέρμανε τους αστεροειδείς;
Μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι αστεροειδείς, παρά το μικρό τους μέγεθος, ανέπτυξαν υψηλές θερμοκρασίες στην πρώιμη ιστορία του ηλιακού μας συστήματος. Οι γεωχημικοί υποθέτουν ότι η πηγή θέρμανσης των αστεροειδών ήταν ένα βραχύβιο ραδιοϊσότοπο του αργιλίου, ωστόσο νέοι υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι η εν λόγω ραδιενεργός διάσπαση δεν θα επαρκούσε από μόνη της. Την επιπρόσθετη θερμότητα μπορεί να παρείχαν οι συγκρούσεις μεταξύ πορωδών αστεροειδών. Στοιχεία από μετεωρίτες δείχνουν ότι πολλοί αστεροειδείς πιθανόν να θερμάνθηκαν από πολύ ισχυρές συγκρούσεις κατά την εποχή που ακολούθησε το σχηματισμό τους.