Ιούνιος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Αρειανή λίμνη
Στην επιφάνεια του Αρη πιθανόν να υπάρχει μια παγωμένη λίμνη, όπως φαίνεται από τις εικόνες που απέστειλε ο δορυφόρος Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Σύμφωνα με μια υπόθεση, ο Αρης εκβάλλει κατά περιόδους ηφαιστειακά αέρια και νερό, δημιουργώντας τεράστιες θάλασσες, οι οποίες στη συνέχεια εξατμίζονται. Οι ερευνητές εντόπισαν τα εμφανή κατάλοιπα ενός τέτοιου ξεσπάσματος: ένας παγωμένος υδάτινος όγκος με μέγεθος όσο η Βόρεια Θάλασσα.

Αν και μερικοί ειδικοί αμφισβητούν το εύρημα ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για ροή λάβας, ο εν λόγω σχηματισμός εμφανίζει παρόμοιο κατακερματισμό με τον γήινο θαλάσσιο πάγο, ενώ από το πλήθος των κρατήρων του συνάγεται ότι το αντικείμενο έχει χονδρικά ηλικία 5 εκατομμυρίων ετών ―σχετικά νεαρό για τα γεωλογικά δεδομένα. Από την οριζόντια επιφάνειά του και κάποιους μερικώς καλυμμένους με πάγο κρατήρες του προκύπτει ότι πρόκειται μάλλον για παγωμένη λίμνη που διατηρείται ώς σήμερα. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το νερό ανέβλυσε από δύο βαθιές ρωγμές γνωστές ως Τάφροι του Κέρβερου, ενώ πάνω στον παγετώνα που προέκυψε επικάθισε ηφαιστειακή σποδός, η οποία απέτρεψε την εξάχνωσή του.