Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Ένα ενεργειακό δίκτυο για την οικονομία υδρογόνου
Όπως συνάγεται από τις γενικές διακοπές ρεύματος του 2003 σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, το τρέχον ενεργειακό δίκτυο πασχίζει να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και την επερχόμενη μετάβαση από τη βασιζόμενη σε ορυκτά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγή αλλά και οχήματα προς καθαρότερες πηγές ενέργειας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι μηχανικοί σχεδιάζουν μια νέα υποδομή η οποία θα προσέφερε στις πόλεις τη δυνατότητα αποδοτικής άντλησης ενέργειας από μεγάλους σταθμούς παραγωγής ισχύος βασιζόμενων στην πυρηνική αλλά και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγκατεστημένους σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες τοποθεσίες.

Υπερκαλώδια θα μετέφεραν εξαιρετικά υψηλά ηλεκτρικά ρεύματα με σχεδόν μηδενική ηλεκτρική αντίσταση διαμέσου υπεραγώγιμων συρμάτων. Παράλληλα, μέσω των σωληνώσεών τους θα μεταφερόταν υπό υψηλή πίεση υπέρψυχρο υδρογόνο σε εργοστάσια, σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων, και, ίσως κάποια μέρα, σε οικιακούς φούρνους και καλοριφέρ.