Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Οι υπολογιστές DNA γίνονται πραγματικότητα
Οι μοριακές μηχανές των κυττάρων επεξεργάζονται την πληροφορία με έναν τρόπο ο οποίος θυμίζει τη μηχανή τού Turing, έναν πρώιμο ιδεατό υπολογιστή.

Ένα παρόμοιο με μηχανή Turing αυτόματο που αποτελείται από DNA και ένζυμα μπορεί να πραγματοποιεί υπολογισμούς, να δέχεται εισροές δεδομένων από άλλα βιομόρια και να παράγει ως έξοδο ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, όπως ένα σήμα ή κάποιο θεραπευτικό φάρμακο.

Η λειτουργία του «υπολογιστή από μόρια της ζωής» δείχνει τις πολύ σημαντικές πιθανές εφαρμογές του ως διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο.