Ιούλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Η ευφυΐα στα ύψη
Η αγχίνοια των παιδιών μπορεί να μην εξαρτάται από την ποσότητα της φαιάς ουσίας που διαθέτουν, αλλά από το πόσο γρήγορα αυτή πυκνώνει και λεπταίνει καθώς μεγαλώνουν. Ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Πνευματικής Υγείας των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου McGill χρησιμοποίησαν τη μέθοδο μαγνητικού συντονισμού (MRI) για να σαρώσουν τους εγκεφάλους 307 παιδιών ηλικίας 5 έως 19 ετών. Εστίασαν στον εγκεφαλικό φλοιό (φαιά ουσία), ο οποίος ευθύνεται για τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Τα παιδιά με τις καλύτερες επιδόσεις στις πιο κοινές δοκιμασίες προσδιορισμού του δείκτη νοημοσύνης (IQ) διέθεταν έναν σχετικά λεπτότερο φλοιό στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στη συνέχεια, όμως, ο φλοιός τους πύκνωνε ταχύτερα (από τα 7 έως τα 11 τους χρόνια) και έφτανε στο μέγιστο της πυκνότητάς του πιο μετά από τον αντίστοιχο των μέσων συνομηλίκων τους. Το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει πιθανότατα μια μεγαλύτερης διάρκειας ανάπτυξη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών. Επίσης, ο φλοιός των «έξυπνων» παιδιών λεπταίνει ταχύτερα προς το τέλος της εφηβείας, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται στο «μαρασμό» άχρηστων νευρικών συνδέσεων που πραγματοποιείται κατά τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του εγκεφάλου.