Ιανουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Μεγάλο μυστήριο
Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του ηλιακού συστήματος είναι ο λόγος για τον οποίο η Αφροδίτη δεν έχει φεγγάρι. Ένα νέο μοντέλο προτείνει ότι η «δίδυμη αδελφή» του πλανήτη μας μπορεί στην ουσία να είχε φεγγάρι, το οποίο όμως καταστράφηκε. Σε μια πρόσφατη συνάντηση της Αμερικάνικης Αστρονομικής Εταιρεία (ΑΑS), ο Alex Alemi και ο David Stephenson του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), διατύπωσαν την ενδιαφέρουσα άποψη ότι η Αφροδίτη δεν υπέστη μια μεγάλη σύγκρουση, όπως αυτή που δημιούργησε το φεγγάρι της Γης, αλλά δύο συγκρούσεις. Η πρώτη είχε ως αποτέλεσμα ο πλανήτης να περιστρέφεται αριστερόστροφα και προκάλεσε τη δημιουργία ενός φεγγαριού που απομακρυνόταν από το πλανήτη. Όμως μια δεύτερη σύγκρουση ανάγκασε την Αφροδίτη να περιστρέφεται δεξιόστροφα, ακυρώνοντας έτσι το αποτέλεσμα της πρώτης σύγκρουσης. Αυτή η αντιστροφή άλλαξε τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φεγγαριού και του πλανήτη, με συνέπεια το φεγγάρι της Αφροδίτης να αρχίσει να κινείται προς τον πλανήτη και τελικά να συγκρουστεί με αυτόν. Η δεύτερη σύγκρουση ενδέχεται επίσης να δημιούργησε ή να μη δημιούργησε ένα φεγγάρι. Αν όντως δημιουργήθηκε φεγγάρι, αυτό θα παρασύρθηκε από το πρώτο κατά την αναπόφευκτη πορεία του προς το πεπρωμένο.