Ιανουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Καθρέφτες μέσα στο νου
Ορισμένοι νευρώνες στον εγκέφαλο του ανθρώπου και του πιθήκου αποκρίνονται και όταν ένα άτομο επιτελεί μια πράξη αλλά και όταν το ίδιο άτομο παρατηρεί άλλους να κάνουν τις ίδιες κινήσεις.

Αυτοί οι «νευρώνες-κάτοπτρα» καθιστούν δυνατή μια αδιαμεσολάβητη, εσωτερική βίωση και, επομένως, μια άμεση κατανόηση των πράξεων, των προθέσεων και των συναισθημάτων άλλων ανθρώπων.

Επίσης, οι νευρώνες-κάτοπτρα ίσως βρίσκονται στη βάση της ικανότητάς μας για μίμηση πράξεων και, επομένως, στη βάση της ικανότητάς μας να μαθαίνουμε με αυτό τον τρόπο, καθώς ο κατοπτρικός μηχανισμός προσφέρει σε διαφορετικά άτομα μια γέφυρα για επικοινωνία και σύνδεση σε πολλαπλά επίπεδα.