Ιανουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Το κακοβουλισμικό στα κινητά
Το πρώτο κακόβουλο λογισμικό γραμμένο για έξυπνα τηλέφωνα εμφανίστηκε το 2004. Τα έξυπνα τηλέφωνα είναι κινητά τηλέφωνα τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να εγκαθιστούν εφαρμογές λογισμικού από πηγές άλλες του παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

Σήμερα έχουν εξαπολυθεί κατά των συσκευών περισσότερα από 300 είδη κακοβουλισμικού —μεταξύ αυτών σκουλήκια, δούρειοι ίπποι, άλλοι ιοί και λογισμικό υποκλοπής.

Καθώς οι πωλήσεις τέτοιων περίπλοκων τηλεφώνων αυξάνουν ταχύτατα σε παγκόσμια κλίμακα, το σκηνικό είναι ιδιαίτερα πρόσφορο για μαζική εξάπλωση του κακοβουλισμικού. Λαμβάνονται μέτρα για να αποτραπεί αυτό το σενάριο, αλλά η τωρινή ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε την επιδρομή είναι πιθανόν η τελευταία.