Ιανουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Οι προοπτικές της μοριακής αποτύπωσης
Τα πλαστικά αποτυπώματα ορισμένων μορίων —γνωστά και ως μοριακώς αποτυπωμένα πολυμερή (ΜΙΡ)— έχουν την ιδιότητα να συλλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τέτοια μόρια. Ως εκ τούτου, τα ΜΙΡ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν είτε στο διαχωρισμό επιθυμητών χημικών ενώσεων από ένα ακάθαρτο μείγμα είτε στην ανίχνευση παθογόνων παραγόντων ή τοξινών στο περιβάλλον ή σε δείγματα αίματος.

Νέες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να εκμεταλλεύονται εμπορικά την τεχνολογία των ΜΙΡ.

Υπό ανάπτυξη επίσης βρίσκονται και οι παραλλαγές νέας γενιάς στην εν λόγω τεχνολογία, γνωστές ως «διπλή αποτύπωση» και «απευθείας χύτευση».