Φεβρουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αντικαρκινικό φρένο
Οι περισσότεροι σπίλοι φέρουν μεταλλάξεις εξαιτίας των οποίων μπορεί να επέλθει θανατηφόρος καρκίνος του δέρματος· εντούτοις, δεν εκπληρώνεται τελικά το οποιοδήποτε καρκινικό πεπρωμένο που προδιαγράφουν πολλές από αυτές τις μεταλλάξεις. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν εντόπισαν σε έναν τύπο σπίλου σειρά μηχανισμών μέσω των οποίων αποτρέπονται οι διαρκείς διαιρέσεις των κυττάρων του, μολονότι τα τελευταία έφεραν ποικίλες μεταλλάξεις και ογκογονίδια (συμβάλλουν στη μετατροπή των κυττάρων σε καρκινικά). Διαπίστωσαν λοιπόν ότι το ενδοπλασματικό δίκτυο ―το κυτταρικό οργανίδιο εντός του οποίου οι αλυσίδες από αμινοξέα αναδιπλώνονται σε πρωτεΐνες― είναι σε θέση να «αντιλαμβάνεται» την παρουσία ογκογονιδίων και να σταματά την αναδίπλωση των κωδικευομένων από αυτά πρωτεϊνών, οπότε και να διακόπτει πρόωρα κατ’ αυτό τον τρόπο τις λειτουργίες των καρκινικών κυττάρων. Αν και μέσω αυτού του μηχανισμού επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία από την αύξηση των όγκων, τα νεοπλασματικά κύτταρα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την κατάσταση αυτή ―μη όντας νεκρά, αλλά και μη διαιρούμενα― «προκειμένου να διευκολύνουν την επιβίωσή τους καθώς και την αντοχή τους σε διάφορα φάρμακα», σημειώνουν οι ερευνητές σε πρόσφατη δημοσίευσή τους στο Nature Cell Biology. Με άλλα λόγια, οι εν λόγω εσωτερικοί μηχανισμοί και συμβάλλουν στην προστασία κατά του καρκίνου αλλά και υποβοηθούν την εξέλιξή του.