Φεβρουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Ελεύθερη ροή στον Αρη
Σχηματισμένες κατά τα τελευταία 7 χρόνια, αποθέσεις σε αρειανές ρεματιές μαρτυρούν ότι σήμερα υπάρχει στον Αρη νερό σε υγρή μορφή. Σε μια φωτογραφία η οποία ελήφθη το 2005 από το δορυφόρο Mars Global Surveyor, διακρίνεται ένα κατηφορικό ίχνος στην πλαγιά ενός κρατήρα το οποίο δεν υπήρχε σε προηγούμενη φωτογραφία του κρατήρα που είχε ληφθεί πριν από σχεδόν 4 χρόνια. Σε διαδοχικές όψεις της απόθεσης, το ηλιακό φως προσπίπτει υπό διαφορετικές γωνίες, όμως το ελαφρά χρωματισμένο υλικό διατηρεί το χρώμα του, στοιχείο που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για «τέχνασμα» του φωτός ή πιθανώς το αποτέλεσμα ξηράς διάβρωσης. Παρομοίως, φωτογραφίες ενός άλλου κρατήρα που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2004 δείχνουν τις απαρχές μιας δεύτερης απόθεσης, η οποία σε κάθε διαδοχική φωτογραφία φαίνεται να μεγαλώνει, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στο περιοδικό Science. Η εύρεση και άλλων τέτοιων δειγμάτων ίσως είναι δύσκολη, δεδομένου ότι η NASA έχασε την επαφή με τον Mars Global Surveyor τον περασμένο Νοέμβριο [2006], έπειτα από 10 περίπου χρόνια λειτουργίας του.