Φεβρουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Το απόλυτο λευκό φως
Το φως λέιζερ είναι τόσο χρήσιμο διότι έχει υψηλή ένταση και μια ιδιότητα γνωστή ως συμφωνία φάσης. Εν αντιθέσει με το λευκό φως, το φως λέιζερ συνήθως εμπεριέχει μόνο μια στενή ζώνη συχνοτήτων. Το «υπερσυνεχές» φως συνδυάζει τα χρήσιμα χαρακτηριστικά ενός λέιζερ με το μεγάλο εύρος ζώνης του λευκού φωτός.

Σήμερα, η προτιμώμενη μέθοδος παραγωγής υπερσυνεχούς φωτός είναι η διάδοση υψηλής έντασης παλμών λέιζερ διαμέσου ειδικά σχεδιασμένων οπτικών ινών. Καθώς το φως διατρέχει την ίνα, αλληλεπιδρά με το υλικό της μέσω ενός πλήθους μη γραμμικών οπτικών διαδικασιών, οι οποίες διευρύνουν τη ζώνη συχνοτήτων του.

Οι εφαρμογές του υπερσυνεχούς φωτός περιλαμβάνουν τις εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις συχνότητας και χρόνου, τις υψηλής ταχύτητας τηλεπικοινωνίες, την ανίχνευση χημικών ουσιών στον αέρα και την ιατρική απεικόνιση.