Φεβρουάριος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Ένα ρομπότ σε κάθε σπίτι
Η βιομηχανία της ρομποτικής αντιμετωπίζει πολλές από τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετώπισε και η βιομηχανία των προσωπικών υπολογιστών πριν από 30 χρόνια. Καθώς δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα και πλατφόρμες, οι σχεδιαστές ρομπότ συνήθως πρέπει να ξεκινούν από το μηδέν για να κατασκευάσουν τις μηχανές τους.

Αλλη μια πρόκληση για ένα ρομπότ είναι να μπορεί να αντιλαμβάνεται γρήγορα το περιβάλλον του και να αντιδρά ανάλογα. Οι πρόσφατες μειώσεις στο κόστος της υπολογιστικής ισχύος και των αισθητήρων επιτρέπουν στους ερευνητές να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.

Οι κατασκευαστές ρομπότ μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν νέα εργαλεία λογισμικού, τα οποία βοηθούν στη δημιουργία προγραμμάτων που λειτουργούν σε διαφορετικά είδη υλισμικού. Δίκτυα ασύρματων ρομπότ είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ισχύ ενός επιτραπέζιου προσωπικού υπολογιστή για να διεκπεραιώσουν εργασίες όπως η οπτική αναγνώριση και η πλοήγηση.