Αύγουστος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Όταν τα πεδία συγκρούονται
Ώς τη δεκαετία τού 1970, οι ερευνητές θεωρούσαν τη σωματιδιακή φυσική και την κοσμολογία τελείως χωριστά ερευνητικά πεδία.

Οι έντονες περικοπές στη χρηματοδότηση της σωματιδιακής φυσικής που άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας τού 1960 παρακίνησαν τους επιστήμονες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να διερευνήσουν θέματα βαρύτητας και κοσμολογίας.

Κατά τη δεκαετία τού 1980, οι ερευνητές είχαν διαπιστώσει ότι η μελέτη του πρώιμου Σύμπαντος προσέφερε έναν νέο τρόπο για την έρευνα των φαινομένων της φυσικής υψηλών ενεργειών. Έκτοτε, το υβριδικό πεδίο της σωματιδιακής κοσμολογίας απέβη ένα από τα πλέον καρποφόρα σε ολόκληρη τη φυσική.