Αύγουστος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Νανοδίκτυα άνθρακα και νέα ηλεκτρονικά
Οι νανοσωλήνες άνθρακα —μικροσκοπικοί κύλινδροι περιτυλιγμένων φύλλων άνθρακα— είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού, γεγονός που μπορεί να τους καταστήσει χρήσιμους σε πολλές συναρπαστικές ηλεκτρονικές εφαρμογές. Εντούτοις, όσα προϊόντα χρησιμοποιούν μονού τοιχώματος σωλήνες είναι ακριβά και υπόκεινται σε σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας.

Τα τυχαία δίκτυα από πολλούς νανοσωλήνες άνθρακα —που αποκαλούνται νανοδίκτυαÑ κάνουν εφικτές, με χαμηλό κόστος, πολλές βασικές ηλεκτρονικές λειτουργίες. Η ανθεκτική φύση των νανοδικτύων τα καθιστά επίσης κατάλληλα για φορητές συσκευές.

Εντός ολίγων ετών, τα νανοδίκτυα άνθρακα θα βρουν εφαρμογή σε ανιχνευτές, σε ηλιακές κυψέλες, σε ηλεκτρονικό χαρτί και σε εύκαμπτες οθόνες αφής και απεικόνισης.