Αύγουστος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Διεγείροντας τον εγκέφαλο
Οι νευροεπιστήμονες χρησιμοποιούν μια ποικιλία ηλεκτρομαγνητικών ερεθισμάτων για να ενεργοποιήσουν άμεσα νευρώνες του εγκεφάλου. Η ηλεκτροσπασμο-θεραπεία (ECT), μια διαδικασία όπου ηλεκτρόδια προσαρμόζονται στο κρανίο, είναι η πιο γνωστή από αυτές τις τεχνικές. Εντούτοις, η χρήση της παραμένει μάλλον προβληματική για διάφορους λόγους.

Περισσότερο από μία δεκαετία, οι ερευνητές πειραματίζονται με μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία που επάγουν ηλεκτρική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, με ασφάλεια και ανώδυνα. Η ικανότητα της διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης (TMS) να στοχεύει σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές είναι ουσιώδης για πολλές νέες εφαρμογές.

Η TMS ίσως προσφέρει νέες θεραπείες για την κατάθλιψη και άλλες νευροφυσιολογικές διαταραχές. Επίσης, η τεχνολογία αυτή ίσως αποτελέσει μια μη φαρμακευτική μέθοδο για να ενδυναμώσει ανθρώπους με σοβαρή νοητική κόπωση ή να τους διδάξει μια νέα επιδεξιότητα.