Αύγουστος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Ευρυζωνικός οικιακός βοηθός
Η παροχή ασύρματων διαδικτυακών υπηρεσιών πολυμέσων σε πολλούς χρήστες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους, θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί καλύτερα αν στη θέση των ραδιοκυμάτων χρησιμοποιούνταν δέσμες φωτός.

Τα οπτικά ασύρματα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούν κωδικοποιημένες αόρατες δέσμες υπέρυθρου ή ορατού φωτός για να μεταδώσουν ευρυζωνικά δεδομένα σε κινητούς και σταθερούς χρήστες μέσα σε σπίτια και γραφεία.

Αντίθετα με τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούνται από τις τεχνολογίες Wi-Fi, WiMΑΧ και άλλα παρόμοια δίκτυα, τα φωτόνια παρέχουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης το οποίο επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να εργάζονται ταυτοχρόνως. Επιπλέον, τα φωτόνια δεν προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο, ούτε μπορούν να διαπεράσουν τοίχους, γεγονός που αποτρέπει την υποκλοπή δεδομένων.