Αύγουστος 2007
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Προβλέποντας τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές
Εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης συσσωρεύονται στα δάση καθότι, εδώ και δεκαετίες, οι υπηρεσίες διαχείρισης των εν λόγω περιοχών επιχειρούν να καταστείλουν άμεσα κάθε πυρκαγιά. Η συσσώρευση νεκρής ξυλώδους ύλης και φερτών υλών σε μεγάλες συνεχείς εκτάσεις επιφέρει σαρωτικές πυρκαγιές, των οποίων η ταχεία εξάπλωση και υψηλή θερμοκρασία καθιστά αδύνατη την καταπολέμησή τους.

Yπολογιστικά μοντέλα μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά μιας εξελισσόμενης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα βελτιώνονται στην πρόγνωση των περιοχών που είναι περισσότερο ευαίσθητες στην εκδήλωση πυρκαγιάς μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή έτη.

Τα μοντέλα βοηθούν τους διαχειριστές γης στην ανάπτυξη των συνεργείων κατάσβεσης και του εξοπλισμού τους στις πλεονεκτικότερες θέσεις, έτσι ώστε να εφορμούν στις εστίες φωτιάς μόλις αυτές ξεσπούν. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνονται οι πιθανότητες καλύτερης προστασίας των πολιτών, των ιδιοκτησιών τους και των φυσικών πόρων.

Αναπτύσσεται ακόμα νέο λογισμικό το οποίο μπορεί να εκτιμήσει τρόπους περιορισμού των μελλοντικών πυρκαγιών μέσω της αραίωσης των δασών σε δέντρα ή της επιλεκτικής κατάσβεσης πυρκαγιών. Τα εν λόγω μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές γης και τις υπεύθυνες υπηρεσίες στη διαμόρφωση νέων πολιτικών, οι οποίες θα μειώνουν την πιθανότητα καταστροφικών πυρκαγιών, αποκαθιστώντας το ρόλο της φωτιάς ως αναπόσπαστου συστατικού των φυσικών οικοσυστημάτων.