Φεβρουάριος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Κατασκευάζοντας τον επιταχυντή επόμενης γενιάς
Ο πιθανότερος διάδοχος του Μεγάλου Αδρονικού Επιταχυντή (LHC) είναι ο Διεθνής Γραμμικός Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών (ILC), ένα προτεινόμενο συγκρότημα όπου θα συγκρούονται ηλεκτρόνια με ποζιτρόνια.
Ο σχεδιασμός τού ILC προβλέπει την κατασκευή δύο γραμμικών επιταχυντών μήκους 11,3 χιλιομέτρων, στους οποίους ισχυρά ηλεκτρικά πεδία θα επιταχύνουν τα σωματίδια διαμέσου μιας σειράς θαλάμων κενού —τις επονομαζόμενες κοιλότητες.
Εκτός από το να υπερνικήσουν τις τεχνικές προκλήσεις, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού τού ILC πρέπει να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση τού προγράμματος και να διαλέξουν τη βέλτιστη τοποθεσία κατασκευής τού επιταχυντή.