Φεβρουάριος 2008
8,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Διατροφικές συμβουλές από το DNA;
Τα γενετικά τεστ ενδέχεται να είναι η βάση για προτάσεις αγωγών διαίτης και σωματικής άσκησης προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.
Η επιστήμη δεν έχει προοδεύσει ακόμα τόσο ώστε να μπορεί να δίνει τέτοιες συστάσεις. Μολαταύτα, οι διαδικτυακές εταιρείες προωθούν ήδη στην αγορά γονιδιακά τεστ και λένε στους ασθενείς πώς να τρέφονται και να ασκούνται, ενώ ταυτόχρονα τους πωλούν υπερτιμημένες βιταμίνες.
Οι περισσότερες από τις συμβουλές δεν ξεπερνούν αυτές που θα σας έδινε ο γιατρός σας ή η ιατρικές στήλες των εφημερίδων.