Ιούλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Webster E. Howard
Ο Webster E. Howard έλαβε το διδακτορικό του στη φυσική από το Πανεπιστήμιο Harvard (1962) και ανάλωσε τα πρώτα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας στη φυσική ημιαγωγών. Από το 1974 εργάστηκε ερευνητικά σε διάφορες τεχνολογίες οθονών ―στην ΙΒΜ, στην ATT/ Lucent και στην eMagin Corporation. Τα κύρια ενδιαφέροντά του εστιάζονταν στην κατασκευή τρανζίστορ λεπτών φιλμ και οθονών υγρών κρυστάλλων. Πιο πρόσφατα, ως επί κεφαλής ερευνών στην eMagin, συνέβαλε στην ανάπτυξη μικροοθονών που βασίζονται σε OLED για χρήση τους σε κράνη και κάσκες. Το 2003 του απενεμήθη το Βραβείο Jan Rajchman της Society for Information Display για τη συμβολή του στην τεχνολογία επίπεδης οθόνης. Τώρα πια, όντας συνταξιούχος, μπορεί να απολαμβάνει περισσότερο την οικογένειά του, την ξυλουργική και το γκολφ.
Σχετική Αρθρογραφία
Επιλογή Συγγραφέα