Απρίλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


RFID: το κλειδί της πλήρους αυτοματοποίησης
Τα συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (ΡΣΑ, ή RFID) συνίστανται από ετικέτες (tag) (πρόκειται για ολοκληρωμένα κυκλώματα και περιέχουν στοιχεία ταυτότητας αλλά και επιπλέον πληροφορίες) και από συσκευές ανάγνωσης (οι οποίες μεταβιβάζουν την πληροφορία από τις ετικέτες σε υπολογιστές).

Τέτοια συστήματα βρίσκονται ήδη σε περιορισμένη χρήση, αλλά δοκιμάζονται ευρέως σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη ροή εμπορευμάτων από τους κατασκευαστές στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Όσο θα αναπτύσσεται ―και το κόστος της θα μειώνεται―, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορέσει να αποτελέσει τον πυρήνα δικτύων που θα ελέγχουν πολλές δραστηριότητες, από την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας μιας γέφυρας μέχρι την υπενθύμιση ότι η ρώσικη σαλάτα στο ψυγείο μας έχει λήξει.

Οι υπέρμαχοι του ιδιωτικού απορρήτου ανησυχούν ότι τα συστήματα ΡΣΑ θα προσφέρουν σε κάποιους πρόσβαση σε προσωπικά μας δεδομένα.