Απρίλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Μάγναστρα
Οι αστρονόμοι έχουν παρατηρήσει λιγοστά, κυριολεκτικά μετρημένα στα δάχτυλα, άστρα που εκπέμπουν εκλάμψεις ακτινοβολίας γ και Χ, οι οποίες μπορεί να είναι εκατομμύρια φορές εντονότερες από οποιαδήποτε άλλη γνωστή επαναλαμβανόμενη έκρηξη. Οι τεράστιες ενέργειες και τα παλμικά σήματα παραπέμπουν στο δεύτερο (μετά τις μαύρες τρύπες) πιο ακραίο σε ιδιότητες αντικείμενο που υπάρχει στο σύμπαν: στον αστέρα νετρονίων.

Αυτοί οι αστέρες νετρονίων έχουν τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία που μετρήθηκαν ποτέ ―εξ ου και το όνομά τους, μάγναστρα. Οι εκλάμψεις μπορούν να ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα μαγνητικών ασταθειών ανάλογων με τους σεισμούς.

Τα μάγναστρα παραμένουν ενεργά μόνο επί περίπου 10.000 χρόνια, κάτι που δημιουργεί την υπόνοια ότι ίσως εκατομμύρια από αυτά περιφέρονται απαρατήρητα μέσα στον Γαλαξία μας.