Απρίλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Το αφανές γονιδίωμα: πολύτιμα πετράδια ανάμεσα στα σκουπίδια
Οι γενετιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο μικρό μέρος του DNA που περιέχει τον κώδικα παραγωγής πρωτεϊνών. Το υπόλοιπο ―το οποίο στους ανθρώπους ανέρχεται στο 98% του συνολικού DNA― εθεωρείτο άχρηστο, ένα είδος «γενετικών σκουπιδιών». Η ανακάλυψη όμως ότι πολλά κρυμμένα γονίδια μεταγράφονται μόνο σε RNA και δεν παράγουν πρωτεΐνες, ανέτρεψε αυτή την υπόθεση.

Αυτά τα γονίδια μόνο για RNA είναι συνήθως μικρά, και η ταυτοποίησή τους δύσκολη. Όμως, μερικά εξ αυτών παίζουν σοβαρό ρόλο στην υγεία και την ανάπτυξη των φυτών και των ζώων.

Οι ενεργές μορφές RNA βοηθούν επίσης στη ρύθμιση μιας ξεχωριστής «επιγενετικής» στιβάδας κληρονομήσιμων πληροφοριών, η οποία βρίσκεται μεν στα χρωμοσώματα αλλά εκτός της αλληλουχίας του DNA.