Απρίλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Το ρυμουλκό των αστεροειδών
Οι αστεροειδείς που βρίσκονται κοντά στη Γη αποτελούν απειλή για την ανθρωπότητα. Η κατά μέτωπο σύγκρουση με έναν αστεροειδή διαμέτρου 100 μέτρων θα κατέστρεφε μια μεγάλη πόλη, ενώ ένα ουράνιο σώμα διαμέτρου 1 χιλιομέτρου θα εξάλειφε τον πολιτισμό μας από προσώπου Γης.

Οι προηγούμενες προτάσεις εκτροπής αστεροειδών που κατευθύνονται προς τη Γη ―φέρ’ ειπείν, μέσω πυρηνικών εκρήξεων ή μεταβολής της κινητικής τους κατάστασης μέσω συγκρούσεων― είναι αναξιόπιστες . Ωστόσο, ένα διαστημικό ρυμουλκό εξοπλισμένο με κινητήρες πλάσματος θα μπορούσε να ασκήσει ήπιες ωθήσεις προκαλώντας τη ματαίωση της συνάντησης του αστεροειδούς με τη Γη (υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης πρόγνωσης).

Μια αποστολή επίδειξης της ιδέας του ρυμουλκού αστεροειδών θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί έως το 2015. Η NASA αναπτύσσει ήδη πυρηνικούς αντιδραστήρες και προωθητικά συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το διαστημικό ρυμουλκό.