Απρίλιος 2004
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Μετάλλαξη-ασπίδα
Όλοι όσοι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) φέρουν μια μετάλλαξη η οποία εμποδίζει την παραγωγή της ανθρώπινης πρωτεΐνης-υποδοχέα στην οποία συνδέεται ο ιός.

Επειδή η μετάλλαξη αυτή απαντά μόνο στο 10% των Ευρωπαίων, πιστεύεται ότι εμφανίστηκε μόλις πριν από επτακόσια χρόνια. Ορισμένοι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτή η μετάλλαξη ενδέχεται να αποτέλεσε ασπίδα κατά της βουβωνικής πανώλης που θέριζε την Ευρώπη. Αντίθετα, οι γενετιστές πληθυσμών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ πιστεύουν ότι η μετάλλαξη προστάτευε από την ευλογιά.

Η γεωγραφική κατανομή της ευλογιάς συμφωνεί με τις συχνότητες που εμφανίζεται η μετάλλαξη στην Ευρώπη. Αλλά η ευλογιά συνταιριάζει καλύτερα και με την αντίληψη ότι μια μετάλλαξη είναι πιθανότερο να παραμείνει στη γονιδιακή δεξαμενή αν παρέχει κάποιο πλεονέκτημα: η βουβωνική πανώλη έπαψε να αποτελεί μείζονα αιτία θανάτου ανά τον κόσμο εδώ και διακόσια πενήντα χρόνια, ενώ η ευλογιά επέμεινε μέχρι το 1977. Επιπλέον, η πανώλη προκαλείται από ένα βακτήριο, ενώ η ευλογιά βασίζεται σε έναν RNA ιό, όπως ο HIV.