Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Διαλογικοί υπολογιστές
Καθώς οι συναλλαγές μας μέσω συστημάτων με δυνατότητα υπολογιστικά παραγόμενης φωνής γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες στην καθημερινή μας ζωή, οι ερευνητές βρίσκονται όλο και πιο κοντά στη σύνθεση ομιλίας που να ηχεί σαν την ανθρώπινη. Απαντλώντας ηχογραφημένα τεμάχια λέξεων (φωνήματα) από βάσεις δεδομένων τεράστιας χωρητικότητας, οι νέες ομιλούσες μηχανές μπορούν να διαμορφώνουν τον τόνο και την εκφραστικότητα με σκοπό την καλύτερη μεταβίβαση νοημάτων στους χρήστες. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα αυτοκινητικά συστήματα πλοήγησης. Κάποια στιγμή, όμως, τα βιντεοπαιχνίδια, τα παιχνίδια υπολογιστών, ακόμα και οι κινηματογραφικές ταινίες θα εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες της τεχνητής, σχεδόν ζωντανής ομιλίας.