Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Διαλογικοί υπολογιστές
Χάρις στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να αποκτήσουν οι υπολογιστές περισσότερο φυσική ομιλία, θα βελτιωθεί και η επικοινωνία μας μαζί τους.
Η πρώιμη εξέλιξη των ζώων
Μικροσκοπικά απολιθώματα αποκαλύπτουν ότι τα πολύπλοκα ζώα είναι παλαιότερα απ’ ό,τι πιστευόταν κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια χρόνια.
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα χλαμύδια
Τα χλαμύδια ευθύνονται για ένα ευρέως διαδεδομένο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο αφροδίσιο νόσημα, το οποίο αν και μπορεί να προληφθεί είναι η κυριότερη αιτία τύφλωσης, πιθανώς δε συμβάλλουν και στην πρόκληση καρδιακών νοσημάτων. Πρόσφατες ανακαλύψεις δείχνουν ότι υπάρχουν νέοι τρόποι περιορισμού της εξάπλωσής τους.
Μπορούμε να ενταφιάσουμε τα αέρια θερμοκηπίου
Η διοχέτευση του διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η θέρμανση της ατμόσφαιρας είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση να μπορέσουμε προηγουμένως να αντιμετωπίσουμε κάποιες σημαντικές προκλήσεις.
Ο εγκέφαλός της, ο εγκέφαλός του
Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος του άνδρα διαφέρει αρκετά από τον εγκέφαλο της γυναίκας ως προς την αρχιτεκτονική και τη δραστηριότητά τους. Η μελέτη των διαφορών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειδικές ως προς το φύλο θεραπείες για διαταραχές όπως η κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια.
Σταματώντας προσωρινά τη ζωή
Η ικανότητα να θέτουμε τον ανθρώπινο οργανισμό σε κατάσταση αναστολής των ζωτικών λειτουργιών του θα μπορούσε να υποβοηθήσει την ανάνηψη των τραυματιών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ή τη συντήρηση των προς μεταμόσχευση οργάνων κατά τη μεταφορά τους. Μήπως διαθέτουμε την εγγενή ικανότητα να σταματάμε, κατά αναστρέψιμο τρόπο, τα βιολογικά ρολόγια μας;
Τα πολλά πρόσωπα του Αρη
Το ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα-ρομπότ συνάντησε μια αρχαία έρημο. Το άλλο, έναν ένυδρο κάποτε κόσμο. Η ποικιλότητα του κόκκινου πλανήτη συναγωνίζεται αυτή της Γης.
Φτιάχνοντας ψυχρή αντιύλη
Ατομα αντιυδρογόνου χαμηλής ενέργειας θα προσφέρουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να ελέγξουν μια θεμελιώδη ιδιότητα του Σύμπαντος.