Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Η πρώιμη εξέλιξη των ζώων
Η ανάπτυξη αμφίπλευρης συμμετρίας σηματοδοτεί ένα σημαίνον βήμα στην πρώιμη εξέλιξη των ζώων. Βάσει γενετικών αναλύσεων έχει προταθεί ότι η αμφίπλευρη συμμετρία προέκυψε πριν από 573 με 656 εκατομμύρια χρόνια, μόνο που για διάφορους λόγους τα νέφη της επιστημονικής διαμάχης σκιάζουν τη χρονολογία αυτή. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι πρόσφατα τα αρχαιότερα γνωστά αμφιπλευροσυμμετρικά απολιθώματα χρονολογούνταν μόλις πριν από 555 εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα πλέον ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου και οι συνεργάτες του έχουν ενδείξεις από απολιθώματα υπέρ της παλαιότερης χρονολογίας: μικροσκοπικά πλάσματα ηλικίας 580-600 εκατομμυρίων ετών σε κινεζικές αποθέσεις. Τα μικροσκοπικά απολιθώματα όχι μόνο υποστηρίζουν μια προγενέστερη ημερομηνία για την έναρξη της ζωής των πολύπλοκων ζώων, αλλά και δείχνουν ότι η εσωτερική πολυπλοκότητα εξελίχθηκε πριν από την εξέλιξη του μεγάλου μεγέθους.