Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Φτιάχνοντας ψυχρή αντιύλη
Τα αντισωματίδια έχουν το αντίθετο φορτίο από τα αντίστοιχά τους σωματίδια, με τα οποία, αν συναντηθούν, εξαϋλώνονται, απελευθερώνοντας μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Τελευταία, οι φυσικοί κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τα πρώτα σχετικώς βραδέα άτομα αντιύλης (αντιάτομα). Μελλοντικά, αυτά τα αντιάτομα πρόκειται για άτομα αντιυδρογόνου ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί μια θεμελιώδης ιδιότητα του Σύμπαντος γνωστή ως συμμετρία CPT. Ακόμη και μια μικροσκοπική παραβίαση της συμμετρίας CPT θα συνιστούσε βαρυσήμαντη ανακάλυψη και θα αποτελούσε ένδειξη για νέα φυσική. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα άτομα του αντιυδρογόνου φαίνεται να έχουν θερμοκρασία περίπου 2.000 κέλβιν, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη των 0,5 κέλβιν που πρέπει να έχουν ώστε να μπορούν να παγιδευτούν για να χρησιμοποιηθούν σε μελέτες της συμμετρίας CPT. Ο επόμενος μείζων στόχος είναι να παραχθούν αντιάτομα σε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε καταστάσεις που προσφέρονται για φασματοσκοπική έρευνα.