Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Σταματώντας προσωρινά τη ζωή
Πολλοί οργανισμοί μπορούν φυσιολογικά να επιβραδύνουν ή να αναστείλουν τις διεργασίες της ζωής αυτή δε η κατάσταση προσωρινής διακοπής των ζωτικών λειτουργιών προστατεύει από περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η παρατεταμένη στέρηση οξυγόνου στις οποίες οι οργανισμοί φυσιολογικά δεν θα επιβίωναν. Η ανεπάρκεια οξυγόνου είναι η βασική αιτία της ιστικής βλάβης και του θανάτου σε όργανα που έχουν αφαιρεθεί από δότες και σε ανθρώπους με αιμορραγία ή με αγγειακή απόφραξη. Η αποκατάσταση της παροχής οξυγόνου στους ιστούς αυτούς δεν είναι πάντα άμεσα δυνατή. Ωστόσο, ο αποκλεισμός όλου του διαθέσιμου οξυγόνου μπορεί να αναγκάσει αρκετά είδη ζώων να οδηγηθούν σε μια προστατευτική κατάσταση αναστολής των ζωτικών λειτουργιών, θα μπορούσε δε αυτή να χρησιμοποιηθεί για παρόμοιο σκοπό σε θύματα ατυχημάτων ή σε όργανα προοριζόμενα για μεταμοσχεύσεις. Το υδρόθειο, μια χημική ουσία που παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό μας, εμποδίζει τα κύτταρα να χρησιμοποιήσουν το οξυγόνο και, στους ποντικούς, πυροδοτεί μια κατάσταση αναστολής των ζωτικών λειτουργιών. Ενδέχεται να είναι φυσιολογικός ρυθμιστής της κυτταρικής παραγωγής ενέργειας, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόκληση μιας προστατευτικής κατάστασης αναστολής των ζωτικών λειτουργιών στους ανθρώπους.