Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα χλαμύδια
Τα χλαμύδια χρησιμοποιούν πολλές επιθετικές στρατηγικές. Οι μη αντιμετωπισθείσες λοιμώξεις έχουν προκαλέσει τύφλωση σε περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, ενώ καθιστούν επίσης στείρες περισσότερες από 10.000 γυναίκες κάθε χρόνο μόνο στις ΗΠΑ, ευθύνονται δε για το 10% των πνευμονιών στις βιομηχανικές χώρες. Η πλειονότητα των ατόμων που έχουν προσβληθεί από χλαμύδια δεν λαμβάνουν αντιβιοτικά μέχρις ότου επέλθουν οι μη αναστρέψιμες βλάβες: οι ασθενείς ή δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ή δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ιατρική περίθαλψη. Οι παγκόσμιες εκστρατείες ενημέρωσης για περιορισμό της διάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν και στον περιορισμό της εξάπλωσης του βακτηρίου, αλλά ίσως ο μόνος τρόπος πραγματικής εκρίζωσης της νόσου να είναι άλλες μέθοδοι πρόληψης, όπως τα εμβόλια.