Αύγουστος 2005
7,00 € 
Επιλογή Τεύχους


Έξυπνη μάσκα
Ίσως τα δελφίνια να μην αποτελούν το δεύτερο εξυπνότερο (μαζί με τον ποντικό) είδος στον πλανήτη μας, εμφανίζονται ωστόσο να διαθέτουν κάποια «κατάρτιση». Θαλάσσιοι βιολόγοι παρατήρησαν ότι μερικά άγρια δελφίνια στον κόλπο Σαρκ της Αυστραλίας, τα περισσότερα εξ αυτών θηλυκά, κρατούν μπροστά στο ρύγχος τους ―χάριν προστασίας― θαλάσσιους σπόγγους καθώς ανασκαλεύουν τον θαλάσσιο πυθμένα για ψάρια.

Οι ερευνητές υποψιάζονταν ότι η χρήση του σπόγγου ως εργαλείου είναι προϊόν μάθησης, αλλά δεν μπορούσαν να απορρίψουν και κάποιο άμεσο γενετικό αίτιο γι’ αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα πλέον, με βάση αναλύσεις δειγμάτων DNA από δεκατρία δελφίνια που χρησιμοποιούσαν σπόγγους και εκατόν εβδομήντα δύο που δεν χρησιμοποιούσαν, βιολόγοι του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίντνεϊ διαπίστωσαν ότι όλα τα «σπογγοφόρα» ζώα αλληλοσυγγενεύουν και πιθανόν να έχουν κοινό κάποιο πρόσφατο πρόγονο, ενώ η χρήση του εργαλείου δεν θα μπορούσε να προκαλείται από κάποιο γονίδιο αφού τα ευρήματα δεν ταιριάζουν σε κάποιο πρότυπο κληρονομικότητας.

Ως εκ τούτου καταλήγουν στο συμπέρασμα (τεύχος της 6ης Ιουνίου του Proceedings of the National Academy of Sciences) ότι τα δελφίνια-θυγατέρες διδάσκονται κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη συμπεριφορά από τις μητέρες τους.