Δεκέμβριος 2005
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Δόντια του σωλήνα
Οι ιστομηχανικοί που καταπιάνονται με τη δημιουργία ζωντανών ανταλλακτικών δοντιών ακολουθούν το πρότυπο της φύσης παρασύροντας διαφορετικούς τύπους κυττάρων να συνδυάζονται και να διαπλάθουν ένα λειτουργικό όργανο. Στις εναλλακτικές μεθόδους συγκαταλέγονται η κατασκευή δοντιών από υπάρχοντα οδοντικά κύτταρα ή η ανάπτυξή τους από προγονικούς ιστούς. Και από τις δύο προσεγγίσεις έχουν ήδη παραχθεί ορθά από άποψη δομής δόντια. Στις προκλήσεις που απομένουν συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη ριζών και ο προσδιορισμός των ιδανικών πρώτων υλών για τα εμβιομηχανικά ανθρώπινα δόντια· οι εξελίξεις όμως είναι ραγδαίες, και τα δόντια του δοκιμαστικού σωλήνα ίσως αποτελέσουν τα πρώτα τεχνητά όργανα.