Δεκέμβριος 2005
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Έξυπνη Hi-Fi
Καθώς η τεχνολογία Wi-Fi —η ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο— γίνεται όλο και δημοφιλέστερη, η αυξανόμενη κυκλοφορία απειλεί να δοκιμάσει σκληρά τα βασιζόμενα στα ραδιοκύματα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να συνδέονται με το Διαδίκτυο, καθώς δυνητικά θα προκαλεί απαράδεκτες καθυστερήσεις και αποδιοργανώσεις των υπηρεσιών. Μια σειρά τεχνικών βελτιώσεων, οι οποίες συνιστούν την τεχνολογία Wi-Fi δεύτερης γενιάς -γνωστή αλλιώς και ως έξυπνη Wi-Fi-, θα συντείνουν σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Οι σχεδιαστές δικτύων Wi-Fi ανησυχούν για τέσσερα ζητήματα: να αποφευχθεί η χαμηλή ποιότητα των ραδιομεταδόσεων· να αποτραπούν οι χαμηλές ταχύτητες ζεύξεων και οι μακρές καθυστερήσεις· να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των περιοχών των χρηστών· και να παρέχεται επαρκής ασφάλεια. Η έξυπνη Wi-Fi, η οποία μόλις τώρα αρχίζει να τίθεται σε λειτουργία, θα εκπληρώσει αυτούς τους στόχους και υπόσχεται ακόμη περισσότερα.