Δεκέμβριος 2005
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Αγνοούμενο καλαμπόκι
Το 2001, σε μια αμφιλεγόμενη δημοσίευση του Nature αναφέρθηκε ότι στην Οαχάκα του Μεξικού κατέληξε γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, προκαλώντας έτσι ανησυχία για την πιθανότητα να εισβάλουν στον φυσικό πληθυσμό διαγονιδιακές ποικιλίες. Την επόμενη χρονιά, το επιστημονικό περιοδικό αποκήρυξε την εγκυρότητα της συγκεκριμένης δημοσίευσης λόγω ανεπαρκών στοιχείων και ενδείξεων, αλλά οι μελέτες που ακολούθησαν από τη μεξικανική κυβέρνηση ήρθαν εις επίρρωσιν της δημοσίευσης. Από νέα ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, ενισχύεται περαιτέρω η αποκήρυξη εκ μέρους τού Nature. Ερευνητές από το Μεξικό και τις ΗΠΑ ανέλυσαν περί τα 154.000 σπέρματα από 870 φυτά καλαμποκιού σε 125 αγρούς της Οαχάκα, σε διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, προκειμένου να ανιχνεύσουν τα γονίδια-δείκτες που φέρουν τα διαγονιδιακά φυτά. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη τέτοιων γονιδίων, αν και τα ανέμεναν σε ποσοστό 5 έως και 10%. Οι ερευνητές προτείνουν ότι το διαγονιδιακό καλαμπόκι ίσως δεν κατάφερε να επιβιώσει στο δριμύ ορεινό κλίμα της περιοχής, καθώς και στο τραχύ έδαφος όπου αναπτύσσονται οι γηγενείς ποικιλίες καλαμποκιού· επίσης δεν αποκλείστηκε και η πιθανότητα οι ντόπιοι καλλιεργητές να έλαβαν και πρόσθετα μέτρα προφύλαξης στα αποθέματα σπερμάτων που διατηρούν όταν έμαθαν για την πιθανή διείσδυση «απρόσκλητων» γονιδίων.