Φεβρουάριος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Εξερευνώντας τον εγκέφαλο ενός ευφυούς ιδιώτη
Εξαιρετικές ικανότητες μνήμης παρατηρούνται σε κάθε περίπτωση ευφυούς ιδιωτείας. Στην περίπτωση του Kim, η ίδια η μνήμη του συνιστά ιδιαίτερη δεξιότητα. Ο εγκέφαλος του Kim παρουσιάζει πολλές ανωμαλίες, μεταξύ των οποίων η απουσία μεσολοβίου. Ο ρόλος της παραπάνω έλλειψης δεν έχει εξηγηθεί ακόμα, αλλά εγείρει το εξής ερώτημα σχετικά με τις ικανότητες όλων των ευφυών ιδιωτών: η εγκεφαλική βλάβη λειτουργεί αντισταθμιστικά, οδηγώντας στην ανάπτυξη κάποιων άλλων περιοχών του εγκεφάλου ή απλώς επιτρέπει την ανάδυση λανθανουσών, υπό κανονικές συνθήκες, ικανοτήτων; Η μηχανική μάθηση του Kim εξελίχτηκε αργότερα σε ένα είδος συσχετιστικής σκέψης, με εμφανή σημάδια δημιουργικότητας. Η επιτυχία του τον βοήθησε να αλληλεπιδράσει περισσότερο με τον κόσμο γύρω του. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι οι δεξιότητες των ευφυών ιδιωτών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέπονται, αλλά να καλλιεργούνται, ώστε να εξελίσσονται οι ασθενείς πνευματικά και κοινωνικά.