Απρίλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Κατέχοντας το υλικό της ζωής
Το 2005 ήταν η 25η επέτειος μιας δικαστικής απόφασης-ορόσημου που άνοιξε το δρόμο για την κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας αλληλουχιών DNA, αλλά και ολόκληρων οργανισμών.

Το 1/5 σχεδόν από τα 24.000 περίπου γονίδια του ανθρώπινου γονιδιώματος έχει κατοχυρωθεί με ένα ή περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το 50% περίπου των γονιδίων που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην εμφάνιση του καρκίνου έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σε γενικές γραμμές, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επιβράδυνση της βασικής έρευνας λόγω ιδιοκτησίας των γονιδιακών εργαλείων και της απαραίτητης γνώσης. Ωστόσο, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο, καθώς οι ανακαλύψεις της γονιδιωματικής και της πρωτεομικής θα εμπορευματοποιούνται. Στις ΗΠΑ, τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τις «πατέντες της ζωής» έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διάφορες νομικές αποφάσεις και την ακολουθούμενη πολιτική. Ωστόσο, βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση στην Ευρώπη και τον Καναδά.