Απρίλιος 2006
7,50 € 
Επιλογή Τεύχους


Μικρά Πράσινα Mόρια
Πολλοί ρυπαντές που διοχετεύονται στα νερά, όπως χρώματα και εντομοκτόνα, αποδεικνύονται τόσο δύσκολοι στον καθαρισμό τους ώστε συνιστούν σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Οι χημικοί δημιούργησαν προσφάτως καταλύτες που μοιάζουν με ένζυμα, τους καλούμενους ενεργοποιητές τύπου τετρα-αμιδο-μακροκυκλικών περιφερειακών υποκαταστατών (εν συντομία TAML), οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν επίμονους ρυπαντές επιταχύνοντας αντιδράσεις καθαρισμού με το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Όταν οι TAML επιδρούν με απόνερα εργοστασίων χαρτοποιίας, ελαττώνουν το χρωματισμό τους και τις επικίνδυνες ουσίες τους. Οι καταλύτες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση του πόσιμου νερού αλλά και σε επιχειρήσεις καθαρισμού από επιθέσεις με βιοχημικά όπλα.